Wskaźnik BMI wzór

Wskaźnik BMI wzór, czyli wzór na BMI.

Według jakiego wzoru oblicza się BMI?
Dla użytkowników, którzy chcą ręcznie obliczyć BMI prezentujemy wzór, za pomocą którego ustala się wskaźnik masy ciała.
Wzór na BMI jest bardzo prosty. Obliczenie wskaźnika masy ciała wymaga podania tylko dwóch parametrów: wzrostu i masy ciała.

Wzór na obliczanie BMI = ( kg/m² )

UWAGA! Wagę podajemy w kilogramach, a wzrost w metrach² (nie w centymetrach; liczbę tę podnosimy do kwadratu).
1 metr = 100 centymetrów, metr² = metr * metr (metr kwadratowy= metr razy metr)

Oto przykład dla lepszego zobrazowania sposobu obliczania BMI:
Pani Zosia ze sklepu mięsnego waży 68 kg, a jej wzrost to 165 cm. Czyli 68 dzielimy przez kwadrat jej wzrostu w metrach więc 1,65² = 1,65*1,65 = 2,7225.
Czyli 68 : 2,7225 = 24,97. W przybliżeniu BMI pani Zosi wynosi 25 i jest to wartość mieszcząca się jeszcze w normie, choć już na granicy nadwagi.

 dieta celebrytów w stanach acai